Pavaros, vožtuvo valdymas šildymo sistemai

Pavaros, vožtuvo valdymas šildymo sistemai. Atidarant ir uždarant šildymo sistemos pavarą galima palaikyti norimą patalpų temperatūrą. Pavara gali būti valdoma pagal katilo, šilumos siurblio ar patalpų temperatūrą. Pavaros gali būti naudojamos ir grindiniam šildymui ir sistemose, kur naudojami radiatoriai.

Paprasčiausias vožtuvo valdiklis 110 M. Jis valdo pavara, kuri tiekia šiluma į radiatorius ar grindis. Pavara valdoma pagal temperatūros jutiklį, kuris yra prie valdiklio, taip pat yra galimybė prijungti kambario termostatą. Valdant su kambario termostatu pavara uždaroma, kai patalpose pasiekiama termostate nustatyta temperatūra (arba pavaros padėtis pakeičiama į tokią, kur mažiau šilumos patenka į patalpas). Temperatūrai nukritus žemiau nustatytos temperatūros pavara atidaroma ir patalpos vėl šildomos (arba pavaros padėtis pasikeičia į tokią, kur daugiau šilumos paduodama į patalpas). Panašiu principu veikia visi pavarų valdikliai.

Dažniausiai pavaros valdikliuose reikia nurodyti per kiek laiko pavara užsidaro/atsidaro. Laikas per kiek pavara atsidaro būna nurodytas ant pačios pavaros arba instrukcijoje. Pavaros gali būti tiek 230 V kintamos srovės tiek 24 V nuolatinės srovės, todėl svarbu atkreipti dėmesį prieš perkant. Jeigu turėsite valdiklį, kuris valdo 230 V pavaras, ir pavara 24 V, tuomet jų kartu naudoti negalėsite.

Taip pat turime ir katilo valdiklį, kuris valdo kuro padavimą, ventiliatorių, cirkuliacinius siurblius ir trijų arba keturių krypčių vožtuvą. Pavyzdžiui patalpose pasiekus nustatytą temperatūrą, pavara užsidaro (arba pavaros padėtis pasikeičia taip, kad mažiau karšto vandens paduodama į patalpų šildymo sistemą). Pavarai užsidarius, katile padidėja temperatūra, tuomet sumažinamas paduodamo kuro kiekis ir ventiliatoriaus apsukos. Temperatūrai patalpose sumažėjus vožtuvas vėl atidaromas ir į patalpas paduodamas karštas vanduo.

Pavarų valdikliai grindiniam šildymui:

Valdikliai grindiniam šildymui prie kurių galima prijungi iki 4 arba iki 8 pavarų (priklausomai nuo modelio). Taip pat ir iki 4 arba iki 8 termostatų, tuomet kiekviename kambaryje galima pasirinkti skirtingas temperatūras. Arba su vienu kambario termostatu valdyti kelias pavaras, tuo pačiu ir šildymo zonas. Tokie valdikliai dažniausiai valdo ir cirkuliacinį siurblį.

Pavaros, vožtuvo valdymas šildymo sistemai naudojami tiek su šilumos siurbliais, dujiniais katilais tiek katiluose, kur naudojamos granulės, malkos ir pan.