Įtampos keitikliai greičio reguliatoriai

Įtampos keitikliai greičio reguliatoriai

Įtampos keitikliai greičio reguliatoriai skirti keisti elektros variklių, ventiliatorių greitį. Elektros variklių greitį galima keisti keičiant įtampa, „karpant“ fazę, keičiant dažnį. Greitis gali būti keičiamas norint valdyti ventiliatoriaus sukuriamą oro srautą. Ventiliatoriui greičiau sukantis sukuriamas didesnis oro srautas. Taip pat greičio reguliatorius galima pritaikyti konvejeriuose, valdyti gamybos linijos greitį, ar kitose procesuose. Šioje kategorijoje dauguma greičio reguliatorių keičia įtampą. Keičiant įtampa galima valdyti dauguma ventiliatorių ir kai kuriuos kitus elektros variklius. Įtampos keitikliai yra pigesnis ir paprastesnis būdas valdyti greitį negu dažnio keitikliai.

Valdymas ir įspėjimai:

Paprastai įtampos keitiklis jungiamas į elektros tinklą, o ventiliatorius ar kitas valdomas elektros variklis maitinamas iš keitiklio jau su pakeista įtampa. Ant keitiklio yra mygtukai arba ratukas, kuriuo didinama arba mažinama įtampa. Padidinus įtampa ventiliatorius iškart pradeda suktis greičiau, o sumažinus atvirkščiai iškart lėtėja.

Prie Greičio keitiklio – greičio valdiklio negalima prijungti galingesnio elektros variklio ar ventiliatoriaus negu nurodyta jo aprašyme. Prijungus galingesnį įrenginį keitiklis gali perkaisti ir sugesti, taip pat sugadinti ventiliatorių. Taip pat svarbu į elektros variklius, ventiliatorius nepaduodi per mažos įtampos. Ventiliatorius turi bent minimaliai suktis. Jeigu ilgesnį laiką į ventiliatorių paduodama įtampa, kurios neužtenka sukimuisi tuomet ventiliatorius gali sugesti, perkaisto nors jis ir nesisuka. Norint ventiliatorių sustabdyti būtina atjungi įtampa, o ne ją sumažinti iki tiek, kol ventiliatorius nustos suktis.

Keitiklio su filtru privalumai:

Įtampos keitikliai greičio reguliatoriai, kurie yra su filtru turi pranašumų. Jų valdymo diapazonas, ribos yra didesnės ir sklandesnis sukimasis. Greitį galima sumažinti iki labai mažų apsukų ir ventiliatorius vis tiek suksis tolygiai, sklandžiai ir nuosekliai. Keitikliai be filtro negali sumažinti greičio iki labai mažų apsukų, tuomet ventiliatorius gali pradėti trūkčioti. Trūkčioti – tai yra nustoti ir vėl pradėti suktis labai mažose laiko intervaluose, todėl tai atrodo kaip trūkčiojimas ir netolygus sukimasis. Taip pat jeigu valdoma keitikliu be filtro ventiliatoriuje gali padidėti vibracijos dėl netolygaus įtampos tiekimo. Bet jeigu ventiliatoriaus nereikia sumažinti iki labai mažų apsukų, tuomet galima naudoti ir keitiklius be filtro.