Katilo valdiklių palyginimas

Lentelėje palyginti katilų valdikliai ir jų funkcijos. Visos funkcijos aprašytos ir paaiškintos po lentele.

38.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymas

47.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymas

51.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymas

59.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymas

71.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymas

76.00 eur
Ventiliatoriaus valdymas
Apsauga nuo katilo perkaitimo
Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas
Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas
Kuro padavimo valdymas
„Antiužšalimo“ funkcija
„Antistop“ funkcija
Dūmų jutiklis
Ventiliatoriaus PID valdymasVentiliatoriaus valdymas: Prie valdiklio galima prijungti ventiliatorių ir valdyti jo greitį.

Apsauga nuo katilo perkaitimo: Apsauga tai papildomas jutiklis sumontuotas kartu su centrinio šildymo (paprastai integruotas į vieną jutiklį) jutikliu ir veikia nepriklausomai nuo valdiklio, net sugedus elektronikai ši apsauga suveiktų. Ši apsauga išjungia ventiliatorių temperatūrai pasiekus 90 °C (kai kuriuose valdikliuose temperatūra galima keisti).

Cirkuliacinio siurblio šildymo sistemai valdymas: Valdiklis prie nustatytos temperatūros įjungia šildymo sistemos cirkuliacinį siurblį, užgesus katilui ar sumažėjus temperatūrai iki nustatytos siurblys išjungiamas.

Cirkuliacinio siurblio karštam vandeniui valdymas: Temperatūra matuojama ir katile ir karšto vandens (buitinio) boileryje. Cirkuliacinis siurblys įjungiamas, kai vandens boileryje mažesnė temperatūra nei katile ir katilas yra pakankamos temperatūros. Siurblys išjungiamas, kai karšto vandens boileris pasiekia nustatytą temperatūrą, arba katilo temperatūra mažesnė nei vandens boilerio, arba katilo temperatūra nepakankama.

„Antistop“ funkcija: Vasaros sezono metus, ar kai katilas nenaudojamas ilgą laiką , kas 7 (laiko tarpas priklauso nuo valdiklių) dienas įjungia cirkuliacinį siurblį vienai minutei. Ši funkcija prailgina siurblio gyvavimo laiką.

„Antiužšalimo“ funkcija: Apsaugo šildymo sistemą nuo užšalimo. Kai temperatūra nukrenta žemiau 5 °C įjungiamas cirkuliacinis siurblys.

Dūmų jutiklis: Prie valdiklio galima prijungti dūmų jutiklį. Jutiklis apsaugo nuo šilumos nuostolių. Jis išanalizuoja išmetamųjų dujų temperatūros pokyčius ir pagal tai pakeičia ventiliatoriaus apsukas – oro srautą patenkantį į katilą. Nustatymuose pasirenkama prie kokios išmetamųjų dujų temperatūros ventiliatoriaus apsukos bus sumažinamos ar padidinamos. Sumažėjus ventiliatoriaus apsukoms automatiškai sumažės ir išmetamųjų dujų temperatūra.

Ventiliatoriaus PID valdymas: Reguliuoja katilo galią priklausomai nuo išmatuotos temperatūros. Ventiliatoriaus darbas su kintančiu pajėgumu vyksta nepertraukiamai ir sklandžiai, tai užtikrina stabilesnį darbą ir temperatūrą, taip pat sumažina išmetamųjų dujų kiekį. Kai katilo temperatūra artėja prie nustatytos, tai valdiklis sumažina ventiliatoriaus apsukas. Kai katilo temperatūra pradeda mažėti ventiliatoriaus apsukos padidinamos.